Kultúra / Könyv / Könyvajánlatok - Valláskritikával foglalkozók számára (43 könyvről)

Linkajánló

Az oldalon harmadik féltől származó cookie-kat (sütiket) használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. Az oldal használatával elfogadod a cookie-k használatát. Több információ
Elfogadom

- 1974 -
MURÁNYI MIHÁLY: VALLÁS ÉS ILLÚZIÓK – A VALLÁSPSZICHOLÓGIA NÉHÁNY FŐBB KÉRDÉSE, Kossuth Könyvkiadó, 1974

A marxista hagyományokon alapuló lelkesedés szülte, mint annyi más, alapjában véve igen jó valláskritikai írást, aminek sokszor az eredetének időszaka miatt nem tulajdonítanak elegendő hitelességet – mindezt pőersze azok állítják, akik általában nem járatosak árfogóan a tudományok területén, különösen a pszichológiában.

- 1974 -
BALOGH ISTVÁN: VALLÁS ÉS EGYHÁZ A MAI MAGYARORSZÁGON, Kossuth Könyvkiadó, 1974

A könyv vezetője így ír: „A könyv célja néhány olyan időszerű valláskritikai és egyházpolitikai összefüggés kifejtése, melyek ismerete segíti a pártaktivisták, propagandisták munkáját.” Ez szintén nem segít sokat a hitelesség megítélésében – DE! A korszerű pszichológiai területek ismeretében értékes írás: amellett, hogy valláskritikai ismereteket is nyújt, remek betekintést ad arra is, hogyan akarták az egyik ideológia kritikájával a másik ideológiát megalapozni. Ebből a szempontból igen hasznos tapasztalatokat nyújt! Valószínűleg a mai napig fellelhető néhány példánya könyvtárak mélyén, mivel 10.000 példányban nyomták ki – ez meglehetősen magas szám, mivel a mai átlag olyan 2-5000 között van!

- 1986 -
SZIKSZAI ÁRPÁD: SORSUNK A KEZÜNKBEN VAN. Uzshorod – Kárpáti Kiadó, 1986.

A rögtön a közepébe vágó zsebkönyvnyi méretű írás első fejezete, „A társadalmi fejlődés és a vallás” így indítja mondanivalóját: „A Szovjetunió Kommunista Pártjának XXVII. Kongresszusa világtörténelmi esemény volt.” Nos, igen – akár a XXVI., vagy az az előttiek, is, stb. A téma kidolgozása követi az „ideológiai harc” forgatókönyvét, és valóban úgy dolgozzák fel, mintha csak a gyermekeik ópiumozásától szenvedő szülők emelnék fel a csatabárdot a kábítószerek terjesztői ellen… A „véresszájú” ideologista propaganda azonban tartalmazott hasznos információkat, és megszívlelendő tanácsokat – amiket természetesen ők is kikértek volna önmagukkal szemben alkalmazva, merthogy azért sok minden rájuk is ugyanolyan jellemző volt. Vagyis ez az írás is tartalmaz sok jó gondolatot, ha képesek vagyunk kiválogatni a szokásos „párt-retorika” sűrűjéből.

- 1987 -
BENEDEK ISTVÁN: AZ ÉRTELEM DICSÉRETE - Művelődéstörténeti tanulmány a 16.-17. század gondolkodóiról. Minerva Kiadó, Bp. 1987.

Benedek István sok és remek kötete közül ez éppen azzal az időszakkal foglalkozik, amely a szekularizáció kezdetét és a materializmus erősödését, a vallástól való elszakadás felgyorsulását, és alapjainak megszilárdítását hozta magával. Töméntelen példa illusztrálja a vallás és a tudomány eszmerendszerének ütközését. Tkp a tudományos világkép és a vallás ideológiai szintű harcának keresztmetszete.

- 1994 -
GÁL PÉTER: A NEW AGE – KERESZTÉNY SZEMMEL. (A szerző „A New Age és a keresztény hit” c. könyvének jelentősen javított és bővített kiadása.), Lámpás Kiadó – Szegletkő Kiadó, Abaliget – Budapest, 1994.

A könyv látszólag a New Age-et kritizálja, és „leplezi le”. A valóság azonban az, hogy remek példa arra, hogy az egyik ideológia hogyan kritizálja és próbálja hitelteleníteni a másik, sőt: a többi hasonló, vagy azonos logikával és módszerekkel működő ideológiát. Ahogy mondják: A legtöbbet az mond valakiről, hogy mit mond a másikról! Jellemző az érvelési rendszerére, hogy míg pl. ha egy logikai módszert a New Age irányzatoknál kifogásol, addig a maga részéről teljesen helyénvalónak tartja ugyanazt. A könyv ezen nézőpontból a kereszténységről is komoly kritikára érdemes példát jelent. – A könyv anyaga az interneten is hozzáférhető teljes terjedelmében!

- 1998 -
SZEKTÁK – ÚJ VALLÁSI JELENSÉGEK (Tanulmányok, Dokumentumok), SZERKESZTETTE: LUGOSI ÁGNES, LUGOSI GYŐZŐ, Pannonica Kiskönyvtár, Pannonica kiadó, 1998.

Számos szektáról ad részletes leírást, kezdve a keletkezésétől, a beszervezési technikákon át, a hazai megjelenésével folytatva, és még számos egyéb, hasznos információval kiegészítve. A szektákról szóló írásokban nyomon követhető, hogy milyen az „igazi, őszinte, működő hit”! Mivel a szektásodás elsősorban a fiatal generációra jellemző, így a témával minden felelős szülőnek meg kellene ismerkednie!

- 2004 -
MERVAY MIKLÓS: A SZEKTÁK A GYERMEKVÉDELEM SZEMPONTJÁBÓL, Szülők és nevelők könyvespolca – 9. kötet, JEL-Kiadó, 2004.

A Lugosi páros könyvénél szerényebb terjedelmű ugyan, de aprólékosabban tematizált, ami arra utal, hogy a témát áttekinthetőbben foglalták össze benne. Tudni kel, azonban róla, hogy a kiadó a Katolikus Kiadók jegyzékében is szerepel, és olyan könyveket jelentet meg, mint pl. a fenti „Szülők és nevelők könyvespolca” sorozatban napvilágot látott „Keresztény valláspedagógia”, vagy a „A világ és az emberiség eredete a Bibliában - A Ter 1-11.magyarázata”, továbbá: „ Bevezetés a Katolikus Egyház történetébe”, „A keresztény nevelés általános alapjai”, …. Vagyis magának az említett a kötetnek a tartalma időnként kényesen egyensúlyoz azon az igen-igen szűk mezsgyén, ami a nem-keresztény felekezeteket, és egyéb szellemi irányzatok égisze alatt kialakuló csoportosulásokat tekinti elsősorban szektának. Ez részben megkérdőjelezné a hitelességét, azonban el kell ismerni, hogy elsősorban a humanizmus vezette az összeállító szándékát, és ez mindenképpen becsülendő, értékelendő – akárcsak azokkal az írásokkal kapcsolatban, amiket a kommunizmus más ideológiákkal kapcsolatos ellenállásának motivációja alapján készítettek. Előfordul, hogy egy ideológia alapján olyan más ideológiákkal szembenálló, de tudományos alapokra helyezkedő szempontból és módszerekkel indítanak harcot, ami végül önmaga ellen is fordulhat.


Előző oldal Előző oldalKövetkező oldal Következő oldal
© halmaz.hu